Zespół Pedagogów Dezyderia

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie projektu jest mgr Grzegorz Paź. Kadrę stanowią osoby z Zespołu Pedagogicznego Dezyderia z wykształceniem pedagogicznym, posiadające gruntowną wiedzę oraz wysokie umiejętności profilaktyczne w pracy z grupami osób dorosłych i młodzieży oraz kwalifikacje z zakresu aktywnych metod prowadzenia zajęć. Wszystkie osoby ukończyły wiele szkoleń i warsztatów dotyczących profilaktyki i umiejętności interpersonalnych dla nauczycieli. W większości są to osoby: prowadzące zajęcia na kilku uczelniach dla studentów, współtwórcy wielu szkoleń dla placówek doskonalenia nauczycieli.

Dane firmowe

Adres: ul. Secemińska 17/2701-485 Warszawa

Tel: +48.602350138

NIP: 522-168-00-36

Programy Szkolne

Program „Cukierki” (klasy I do IV SP)
Cele programu: Przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; Kształtowanie postawy dystansu  w relacjach z osobami nieznajomymi; Ukazanie potrzeby kontaktu z zaufanymi dorosłymi w sytuacjach zagrożenia;

 

Program „Magiczne Kryształy” (klasy I do IV SP)
 Cele programu: Podkreślenie większego znaczenia budowania i pielęgnowania więzi międzyludzkich; Pozytywna rola i negatywny wpływ audiowizualnych mediów; Uwrażliwienie wychowawców i nauczycieli na problemy przemocy występujące w grupie dziecięcej; Umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi; Nauka współpracy jako formy zapobiegania agresywnym zachowaniom.

 

Program „DEBATA” (klasy V i VI SP i klasy I Gimnazjum) 
Cele programu: promowanie postawy trzeźwości wśród młodych ludzi; Kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu; Uświadomienie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych.

 

Program Odczuwaj, Ufaj, Mów”
(klasy V i VI SP i klasa I Gimnazjum)
Cele programu: Wzmocnienie dzieci przez udzielenie im wsparcia i uczenie umiejętności, których trudno jest się nauczyć w rodzinie szczególnie w rodzinie dysfunkcyjnej; Budowanie pozytywnego stosunku do siebie i innych oraz postawy otwartości; Obniżenie poziomu lęku przed mówieniem o sobie i budowanie poczucia podmiotowości; Budowanie poczucia własnej wartości i opanowanie podstawowych zasad komunikacji.

 

Program Archipelag Skarbów (zajęcia dla klas II i III gimnazjum)
Cele programu: ograniczenie korzystania z alkoholu i narkotyków przez młodzież; budowania przyjaźni i rozwój miłości; wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi; ukazanie postaw i działań, które zwiększą szanse przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości.

 

Program Profilaktyczny NOE (klasy Gimnazjum)
Cele programu:
kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez dostarczanie wzorców asertywnych oraz ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia; Uświadomienie sobie natychmiastowych strat wartości poprzez używanie środków psychoaktywnych;; Kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu.

 

Adres korespondencyjny

Zespół Pedagogów Dezyderia

Adres: ul. Secemińska 17 2701-485 Warszawa

Telefon: 602 350138


Lokalizacja

Formularz kontaktowy

  _____  _____  __  _  _  _  
 / ___// | ___|| | || | || | || | || 
 \___ \\ | ||__  | '--' || | || | || 
 /  // | ||__  | .--. || | \\_/ || 
 /____//  |_____|| |_|| |_|| \____// 
`-----`  `-----` `-` `-`  `---`