ZESPÓŁ PEDAGOGÓW DEZYDERIA od 1997 roku wspiera placówki oświatowe i inne podmioty zajmujące się promocją zdrowia, licznymi działaniami profilaktycznymi i wychowawczymi.

 

Misją Zespołu jest przede wszystkim:

  • promowanie zdrowego stylu życia w społeczeństwie;
  • wspieranie dzieci i młodzieży w integralnym rozwoju;
  • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych i prorodzinnych.

 

Celem Zespołu jest:

  • rozszerzanie wiedzy oraz budzenie świadomości społecznej z zakresu psychologii, pedagogiki i profilaktyki uzależnień;
  • promocja i realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych ukazujących wartość rodziny i zdrowego stylu życia;
  • szkolenie dorosłych z placówek oświatowych i innych podmiotów z zakresu psychologii, pedagogiki i profilaktyki uzależnień;
  • wspieranie inicjatyw gminnych promujących rodzinę i ograniczających marginalizacje społeczną.

 

KADRA

 

Zespół Pedagogów Dezyderia skupia w swoim gronie psychologów i pedagogów, którzy profesjonalnie zajmują się szeroko rozumianą profilaktyką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Pracownicy Zespołu Pedagogów Dezyderia posiadają gruntowną wiedzę oraz wysokie umiejętności profilaktyczne uzyskane na szkoleniach i różnorodnych studiach humanistycznych a także w trakcie pracy